Araç Değer Kaybı Nedir?

Bilindiği üzere bir trafik kazası yaşanması durumunda kaza sonucunda hasar gören araçlar servise götürülerek onarımları yaptırılır. Bu onarım sırasında araçların kazadan kaynaklı tüm sorunları giderilmiş olur. Ancak onarıma rağmen araç artık kazalı olduğu için ikinci el araç statüsüne inmiş olmaktadır.

Yani kazadan önce eğer araç 50.000 TL’de alıcı bulabiliyor fakat kaza sonrası yapılan tamire rağmen hasar kaydı nedeniyle oluşan kayıptan ötürü artık aracın fiyatı 45.000 TL’ye düşüyor ise aradaki 5.000 TL fark araçtaki değer kaybının miktarı oluyor.

Bu durum aracın satılmasını zorlaştırır ve 2. El satış değerini düşürdüğü için maddi değer kaybı yaşatır. Araç değer kaybı tazminatı ile, araç sahiplerinin, kusurlu olmadıkları hasarlar ile ilgili, bu mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Sahibi olduğunuz aracınız herhangi bir trafik kazasına karışmışsa aracınızda meydana gelen maddi hasarlar sigorta poliçelerinden karşılanmaktadır.

Ancak sigorta şirketleri kaza sonucu doğan hasarların onarım giderlerini araç sahiplerine yahut yetkili servise ödemekte ancak aracın kaza sebebi ile uğradığı değer kaybı ile ilgili tazminatları araç sahipleri tarafından talep olmadığı müddetçe ödemekten kaçınmaktadır.
Siz de uğradığınız trafik kazası sonucunda aracınızın değer kaybettiğini düşünüyorsanız “aracınızın değer kaybı tazminatını” karşı taraftan alma hakkınız bulunmaktadır. Bu tazminatın tutarı ise hasarın niteliği aracın yılı, kilometresi marka ve modeli kasko değerine göre değişik hesaplama kıstasları ile hesap edilmekte ve genellikle piyasadaki reel alım satım durumlarına uygunluk göstermektedir.

Aracınızın Değer Kaybını Alabilmeniz için Şartlar;

 1. Aracınızın kilometresi 163.000’i geçmemiş olması gerekir.
 2. Kazada en az %50 haklı taraf olmalısınız. %100 kusurlu taraf aracının değer kaybını talep edemez.
 3. Değer kaybı başvurularının iki yıllık zamanaşımı vardır ve bu süre içerisinde eğer başvuru yapılmazsa kazazede bu hakkını yitirir.
 4. Araç eğer daha önceden kaza geçirdiği ve tamir gördüğü işlemlerin aynısını tekrar ederse araçta bir değer kaybı olmadığından değer kaybı alınamaz.

Bizler aracınızda kaza sonucunda oluşan değer kaybı ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Yukarıda ifade ettiğimiz tüm faktörleri özetlemek gerekir ise;

 1. Aracın kaza anındaki kilometresi
 2. Aracın kaza tarihindeki yaşı
 3. Kaza tarihinde aracın piyasa değeri
 4. Kaza yapan aracın hasar geçmişi

Olarak sayılabilir.

Adınıza kayıtlı araç geçmiş 2 yıl içerisinde trafik kazası geçirmişse ve aracınız bu kaza sebebi ile değer kaybına uğramışsa zararınızı tazmin etmek için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli!

Form için tıklayın

Değerkaybı parası kimden alınır?

Trafik kazası yapan pek çok kişi kaza sonrasında aracında meydana gelen araç değer kaybı kimden isteyeceğini düşünür. Araç değer kaybı kimden istenir sorusunun en net cevabı şu şekilde verilebilir. Araç değer kaybı bu zarara neden olan kişi ve bu kişileri sigorta eden tarafından karşılanır.

Araç değer kaybının kimden isteneceği konusunda daha ayrıntılı bilgi vermek gerekirse şöyle ifade edilebilir. Yaşanan trafik kazası dolayısıyla aracı zarar gören kişi aracına zarar veren aracın sürücüsüne başvurabilir. Bu sürücünün dışında aracın yasal sahibi de firma ya da kişi de araç değer kaybından sorumlu olacaktır. Zorunlu trafik sigortaları bu kişilerin yani sürücü ve araç sahibinin ödemekle yükümlü oldukları bu zararları karşılamakla yükümlüdür. Tabi ki sigorta şirketlerinin sorumluluğu sınırsız değildir.

Araç değer kaybı aracın onarım gideri dışında ortaya çıkan bir zarar olduğu için sigorta şirketi hem hasarın onarım giderini hem de araç değer kaybını ödemekle yükümlü olacaktır. Bu zarar kalemlerinin her ikisinin toplamı sigorta şirketinin sorumlu olduğu limit dahilinde olduğu müddetçe sigorta şirketleri tarafından karşılanır. Sigorta şirketinin teminat kapsamını aşan miktarlarda ise aşan miktar araç sürücüsünden ve araç sahibinden talep edilebilir. Araç değer kaybı kimden isterin sorusu burada bir başka anlam taşımaktadır. Sigorta limiti dahilinde olan miktarlar sigorta şirketinden istenirken sigorta şirketinin limitini aşan miktarlar ise araç sahibinden ve aracın sürücüsünden talep edilir.

Araç değer kaybı davası nasıl açılır?

Araç değer kaybı davası açmadan önce zararımızın ne kadar olduğunu net olarak bilmekte büyük yarar vardır. Bu nedenle araç değer kaybı davasına da delil olarak sunmak üzere araç değer kaybı ekspertiz raporu alınır. Ardından bu rapordaki miktara uygun bir talep ile Ticaret Mahkemelerine dava açılır. Açılan bu davada davalı olarak araç sürücüsü, araç sahibi ve bunları sigorta eden sigorta firması davalı olarak gösterilir. Böylece alacağın tahsili aşamasına gelindiğinde herhangi birinden bu alacağın tahsili mümkün olabilir.

Sigorta şirketlerinin böyle bir dava sonunda ödeyecekleri miktar sigorta poliçesindeki limitler ile sınırlıdır. Sigorta limitini aşan taleplerde bulunmak red vekâlet ücretlerine neden olabilir. Bu nedenle araç değer kaybı davalarının bir avukat marifetiyle takip edilmesinde yarar vardır. Keza araç değer kaybı konusunda mahkemenin alacağı bilirkişi raporlarına karşı itirazların yazılması ve davanın takip edilmesi de bu nedenle çok önemlidir.

NELER YAPILABİLİR???????????

 1. İkame hakkı

Trafik dosyası olacağından ikame hakları yoktur. İkame araç hizmeti sunulabilir.

Faturası kesilir, müşteriden ücreti istenmeden değerkaybı dosyası ile talep edilir ve hizmet bedeli olarak tahsis edilir. İkamenin bedeli 4 ay sonra gelecektir ama kumbara olarak düşünmeli..

 • Dernek kurulabilir.

Kaza mağdurları,tüketici haklarını koruma derneği gibiiii..

 • İş kazalarında oluşacak istihzam bozulmasına destek.

Oluşan olanaklara uygun evden çalışabileceği veya ailesinden birine istihzam sağlamak..

 • İş kazası sonucunda malulen emeklilik işlemlerine yardımcı olmak

(Avukatta çıkarılan vekaletin içine, ofis çalışanlarından birinin de ismi eklendiğinde bu tip işlemleri yapabilecektir. )

 • Müşteriye de bir örneği verilecek sözleşme yapılmalı.. kendini garantide güvende hissedebileceği…

Müşteri ‘zaten vekalet verdim buna ne gerek var diyecektir.’ Uygun dillerle anlatılmalı.. olur da vekaleti iptal ettirmeye kalktığında bu sözleşme devreye girecektir. Sözleşmede hizmet dökümü verilecek.. madde madde..

 1. İKAME
 2. EMEKLİLİK İŞLEMLERİ
 3. OĞLU/KIZI İŞE YERLEŞTİRİLECEK. GİBİ…

6-Mağdurun mutlaka miraslık işlemi vardır. Sorulup onun davasına da bakılabilir.

7-Eski kazaları araştırılmalı sohbet ederken.. 10 yılı aşmamış her türlü mağduriyetinden iş çıkar.